Kolorowy napis z ideogramami: Świat Nei Jia

NR 18 (CZERWIEC 2001)

CO MOŻE MIEĆ WSPÓLNEGO CHIŃSKA GEOMANCJA Z ĆWICZENIAMI QIGONG?
Konrad Dynarowicz

kdynarowicz@linart.pl

Wyobraźmy sobie park w Szanghaju czy też w Pekinie, wypełniony ćwiczącymi ludźmi, zarówno w samotności jak i w grupach. Na pierwszy rzut oka u wielu z nich możemy zauważyć harmonię ruchów, ale gdybyśmy zapytali któregoś z nich, co robią, usłyszeć moglibyśmy o qi. Qi, to jedno z kluczowych pojęć dotyczących zarówno qigong jak i tradycyjnej chińskiej medycyny. Chińczycy mówią, że qi wpływa na wszystko - od diety i medycyny po stosunek do życia, a nawet urządzania mieszkania, miejsca pracy czy usytuowania budynków.

Codziennie tysiące ludzi na świecie ćwiczy płynne ruchy Tai Chi, ćwiczenia stojącej i siedzącej medytacji pełne wewnętrznego spokoju, czy też zrównoważone układy qigong (nazwa qigong oznacza pracę nad energią, można ją również przetłumaczyć jako podtrzymywanie energii). Uczą się oni jak panować nad krążeniem energii w organiźmie, przez łączenie ćwiczeń mentalnych z fizycznymi. Chiński sposób rozumienia i traktowania ludzkiego ciała jest wyjątkowy, opiera się bowiem na całościowej, holistycznej wizji Wszechświata. Dla mieszkańców Kraju Środka, qi znajduje się we wszystkim co istnieje we Wszechświecie. Starożytni Chińczycy wierzyli, że to właśnie energia życiowa qi utrzymuje nas przy życiu. Qi przepływa w naszym ciele przez kanały meridianów. W momencie kiedy nie czujemy się dobrze, Chińczycy zwykli byli mówić, że albo nasze qi zostało zablokowane albo jest go za mało.

Wykonywanie ćwiczeń qigong związane jest z polepszaniem krążenia i wzmacnianiem energii oraz uzyskaniem kontroli nad jego przepływem. Tak więc można zdobyć umiejętności regulowania i harmonizowania qi w poszczególnych meridianach jak i w całym organiźmie. A zatem jeśli w ciale następuje zaburzenie harmonii, przejawia się przede wszystkim na poziomie energetycznym. Medycyna chińska uważa, że odpowiedni ruch, dieta, relaks, nawyki czyli styl życia ma duże znaczenie we wzmacnianiu lub osłabianiu właściwego przepływu qi przez ciało. Metoda "złotego środka" i harmonia działania są tu najważniejsze.

Chińczycy biorą pod uwagę również i energetykę miejsca zamieszkania i najbliższego otoczenia. Usytuowanie budynków, organizacja przestrzeni i mebli wewnątrz mieszkania są przedmiotem nauki noszącej nazwę Feng Shui. Nazwa ta oznacza dosłownie przepływ wiatru i wody. Jest to starożytna nauka geomancji, której celem jest zapewnienie by wszystkie rzeczy współistniały ze sobą w harmonii. Kiedy dobrze się czujemy w jakimś miejscu, wtedy chińczycy zwykli byli mówić, że ma ono dobre feng shui. Dobre feng shui prowadzi do szczęscia i powodzenia. Dlaczego? Doświadczanie przez nas świata jest wynikiem oddziaływania qi otoczenia na nasz organizm. Jeśli za pomocą metod chińskiej geomancji (feng shui) uświadamiamy sobie te powiązania można podjąć odpowiednie działania. Wzmacniamy dobroczynne " shen qi " - dobrą energię. Starożytne księgi feng shui mówią o tym, że porusza się ona po liniach kolistych i nieregularnych, zakrzywione powierzchnie sprzyjają jej powstawaniu. Mówią też, że ostre krawędzie wytwarzają niekorzystną " sha qi " - złą energię.

Jeśli zrozumiemy, że na qi ludzkiego organizmu wpływa zarówno ziemskie qi jak i qi nieba, to zrozumiemy, że jesteśmy częścią natury i podlegamy jej cyklicznym przemianom. Działanie wbrew prawom natury może spowodować powstanie choroby.

Pomiędzy qigong a feng shui istnieje wiele podobieństw. Dzięki uświadomieniu sobie istnienia siły życiowej w naszym ciele możemy być świadomi sił istniejących w naszym środowisku. Możemy wzmocnić własne qi dzięki wykonywaniu ćwiczeń qigong , natomiast wykorzystując zasady feng shui, możemy wzmocnić dobrą energię otoczenia i zminimalizować wpływ "sha qi", tak by świat był lepszym miejscem do życia. Rezultatem jest bycie człowiekiem zrównoważonym i pełnym energii, żyjącym w harmonii ze swoim otoczeniem.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie "Samuraj" nr 3(31)00.

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.