Kolorowy napis z grafikami: Świat Nei Jia

NR 1 (MAJ 1998)


WEIQI (GO)
część 1

"Weiqi" jest starożytną chińską grą, powstałą około 4000 lat temu. Legendy jej stworzenie przypisują cesarzowi Szun, żyjącemu w latach 2255 - 2205 p.n.e. Od samego początku była bardzo wysoko ceniona. Konfucjusz w swoich traktatach napisał: "Nie dajcie gnuśnieć umysłom, grajcie w "Weiqi".
W VIII wieku gra ta trafiła do Japonii pod nazwą "Go". Na początku znana była wyłącznie na terenie dworu i jego otoczenia, lecz z czasem stała się bardzo popularna. W XVII wieku istniała już grupa ludzi, zajmujących się graniem zawodowo, do dzisiaj ich partie są studiowane i podziwiane. Od 1612 do 1868 roku przydzielane były rządowe stypendia poszczególnym szkołom "Go" i najlepszym graczom.
Przez stulecia gra ta była zmieniana i ulepszana przez Japończyków. Do Europy trafiła w XIX wieku przywieziona przez Korschelta, inżyniera niemieckiego, który spędził wiele lat w Japonii.
Dzisiaj gra ta znana jest na całym świecie jako "Go" i powszechnie stosuje się w niej terminologię japońską (tak też zrobiono w tym artykule).

OTO ZASADY GRY:
"Go" jest grą ,w której dwóch graczy walczy o terytorium. Jeden używa białych, a drugi czarnych pionów (kamieni) do oznaczenia swoich pól. Każdy gracz ma po 180 kamieni. Wygrywa ten, który zdobędzie największy obszar.

Przecięcia
Gracze kładą piony na zmianę, pierwszy ruch wykonują czarne. Kamienia raz położonego nie można przesuwać. Plansza do gry składa się z 19 pionowych i poziomych linii, co daje 361 przecięć (patrz rysunek 1). Kamienie można umieszczać tylko na przecięciach tych linii.

Rysunek 1 Kamienie

Wszystkie kamienie mają jednakową moc, ale znajdujące się w dobrej konfiguracji są silniejsze, od tych znajdujących się w niekorzystnym układzie, w którym nie mogą funkcjonować równie efektywnie. Kamienie tego samego koloru (na rysunku 1), ułożone obok siebie wzdłuż linii prostej ("a") tworzą układ nierozerwalny. Tych trzech kamieni nie można rozłączyć. Jednakże, gdy są ułożone skośnie, jak w "b", nie są bezpośrednio połączone ze sobą i mogą zostać rozerwane, jeśli przeciwnik umieści swoje kamienie, tak jak w "c".

Rysunek 2 Terytorium

Na rysunku 2 przedstawiono kilka rodzajów terytorium. Linie ciągłe stworzone przez czarne piony, stanowią ich granice. Ich wielkość określana jest liczbą zawartych w nim otwartych przecięć (nazywanych punktami).Terytoria oznaczone "a", "b" i "c" mają po 9 punktów dla grającego czarnymi. Na rysunku wyraźnie widać, że najbardziej skuteczne jest używanie linii krawędziowych (przypadek "a"). Terytorium "c" jest najmniej ekonomiczne, bo musi być całe otoczone kamieniami.

Rysunek 3 Żywot kamienia

Kamień "żyje" i może zostać zabity. Na rysunku 3 układ "a" przedstawia czarny kamień otoczony trzema białymi. Po umieszczeniu czwartego białego pionka, czarny kamień zostaje zabity i jest natychmiast usuwany z pola gry przez białego gracza ("b"). Układy "c", "d" i "e" przedstawiają czarne piony, które są "martwe", ponieważ otoczone zostały przez przeciwnika.
"f" przedstawia sytuację odwrotną, kamień posiada cztery punkty swobody (cztery oddechy).

Rysunek 4 Atari

W układzie "a" na rysunku 4 czarny kamień zostanie zabity, jeśli biały położy czwarty pion w miejscu "x". Taka sytuacja nazywana jest "atari".
Gracz, którego kamień jest w "atari", może "uciekać", umieszczając inny czarny kamień obok zagrożonego. Pokazuje to układ "b". Jeżeli jednak położy drugi pion ukośnie (jak w "c"), dalej jest w "atari", ponieważ biały gracz stawia swój czwarty kamień w miejscu "2".
Sytuacje "d" i "e" pokazują próby ucieczki czarnego gracza z pułapki.

Rysunek 5 Ruchy zabronione

Gracz może postawić kamień na dowolnym przecięciu się linii pola gry. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest "martwe miejsce", na którym nie może stawiać swoich pionów. Przedstawiają to sytuacje "a", "b" i "c" na rysunku 5 ("x" oznacza martwe miejsce).
W układzie "d" przeciwnie niż w "e", może położyć swój kamień, ponieważ nie jest to "martwe miejsce" (otoczone pionami przeciwnika).

Jeżeli pragniesz lepiej poznać zasady i przykładowe partie tej gry, przeczytaj książkę Janusza Kraszka pt.: "Świat Go".

Powrót do spisu treści.


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.