Kolorowy napis z ideogramami: Świat Nei Jia

NR 16 (LUTY 2001)

DZIEJE KLASZTORU SHAOLIN - CZĘŚĆ CZWARTA
MNISI – ŻOŁNIERZE KLASZTORU

Sławomir Pawłowski

luohan@poczta.wp.pl
Gdyńska Szkoła Shaolin Kung Fu

walczący mnisi walczący mnisi

Od czasu, gdy cesarz Wen Dei nadał świątyni Shaolin 3000 hektarów ziemi, klasztor jako sanktuarium buddyjskie stał się także wielkim właścicielem ziemskim, a wieśniacy z ziem przyklasztornych stali się ich dzierżawcami. Buntując się przeciwko nadmiernie wygórowanym żądaniom klasztoru, co do eksploatacji ziemi, czując się wyzyskiwanymi, wieśniacy często wszczynali bunty. W tym okresie klasztor trenował mnichów w sztuce walki także dla ochrony swej własności tj. w/w posiadłości ziemskich. Pod koniec panowania dynastii Sui, generał Wang Shiyun przejął siłą położony w Baiguwu klasztor Shaolin. Zdarzenie to pogrążyło mnichów w rozpaczy, więc gdy książę Li Shinmin walczący z generałem Wang Shi Chong został przez jego wojska pojmany, nadarzyła się okazja do odwetu. Mnisi Shaolińscy napadli na obóz Wang Shi Chonga, pojmali jego siostrzeńca i oswobodzili księcia Li Shinmin. Gdy później Li Shinmin został wyniesiony na tron, przyjmując imię Tai Zong z dynastii Tang, sowicie nagrodził shaolińskich mnichów nadając im liczne przywileje oraz zezwalając oficjalnie na utrzymanie w klasztorze szkolenia mnichów żołnierzy. Na początku dynastii Ming, miasta i wsie leżące wzdłuż wschodniego wybrzeża, były często ofiarami napaści japońskich piratów. Po okresie bezowocnych protestów skierowanych do władz Japonii, dwór cesarski w Chinach nakazał wzmocnienie obrony tej części kraju. W środku XVI wieku, mnisi Yue Kong i Bian Cheng poprowadzili mnichów shaolińskich do walki z japońskimi piratami wokół terytorium Songjiang. W trakcie walk wielu mnichów zginęło. Pełniący funkcję „dowodzącego Cesarskiego Dworu” mnich Xio Shan, dowodził mnichami w trzech kolejnych ekspedycjach, jakie wyruszyły z klasztoru Shaolin w tym samym celu. Czyny mnichów zostały uwiecznione w postaci inskrypcji na kamiennych tablicach lub napisach nagrobkowych istniejących do dnia dzisiejszego. Celem upamiętnienia patriotyzmu i heroicznych czynów mnichów, dwór cesarski nakazał wybrukowanie kamiennymi płytami placu przed wejściem głównym do klasztoru oraz ustawienie pary kamiennych lwów przed główną bramą świątyni.

walczący mnisi walczący mnisi

Po rewolucji w 1911 roku mnisi wspólnie z milicją ludową wielokrotnie walczyli przeciwko bandytom w obronie klasztoru i otaczających go ziem. W walkach tych szczególnie wsławił się mnich Miao Xing, prowadząc mnichów aż do wyparcia bandytów z okolicznych ziem. Miao Xing, służący w 1922 roku w armii w stopniu dowódcy pułku, z czasem został kolejnym przeorem klasztoru. W czasach nastania władzy komunistycznej, generałowie Xu Shiyou i Qian Ju, legendarne postacie Chińskiej Armii Wyzwoleńczej często wykorzystywali do przesyłania wojskowych informacji młodych mnichów klasztoru. W kolejnych latach ateizacji społeczeństwa, mnisi pilnie trenujący sztuki walki zostali bezpardonowo wcieleni do Armii Komunistycznej, w której, jako „elementom ideologicznie niepewnym” nabyte umiejętności z pewnością bardzo się przydały.

W latach rewolucji kulturalnej klasztory były zamykane i dewastowane, a starzy mnisi poniżani, zmuszani do wyczerpującej pracy lub pozostawiani sami sobie, często jak przed wiekami, przemierzali oni bezdroża Chin jako wędrujący żebrzący luohani. Los ten spotkał i klasztor Shaolin. Deklaracja wodza Mao, że „kung-fu jest dobre dla narodu i dla jednostki” okazała się pustosłowiem, za którym nie poszły żadne działania. Dopiero po latach, powoli i ostrożnie klasztor zaczął znowu działać, starzy mnisi, mistrzowie Wushu zaczęli powracać pod jego skrzydła (jak choćby mnich i późniejszy przeor Hai Deng).

walczący mnisi walczący mnisi

Obecnie, dzięki wieloletnim pozytywnym działaniom, mnisi zamieszkujący w klasztorze mają ponownie stworzone warunki do wszechstronnego rozwoju prezentując niedościgniony dla osób świeckich kunszt w sztuce walki Shaolin Wushu.

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.