Kolorowy napis z ideogramami: Świat Nei Jia

NR 28 (LUTY 2003)

Chen Taijiquan

POLSKO-NIEMIECKI OBÓZ CHEN TAIJIQUAN W LANCKORONIE
Jarosław Jodzis

jarek@chentaiji.pl
World Chen Taiji Asscociation - Poland

W dniach 4-8. lutego 2003 roku w Lanckoronie odbył się pierwszy polsko-niemiecki obóz treningowy Chen Taijiquan prowadzony przez zaawansowanego ucznia Mistrza Chen Xiaowanga, Jana Silberstorfa. z Niemiec. W malowniczej podkrakowskiej miejscowości ponad 40 osób 2 razy dziennie poznawało podstawy tradycyjnego stylu Chen Taijiquan.

Program obejmował przekrój form, od stanowiących fundament stylu: od ćwiczeń chan si gong (rozwijania jedwabnego kokonu) i laojia yilu - pierwszej formy starego stylu, do zaawansowanej, dynamicznej formy wybuchowych pięści - paochui.

Dodatkową atrakcją był popołudniowy trening tui shou (pchających dłoni) gdzie oprócz formalnych układów ćwiczonych w parach, (w tradycyjnym stylu Chen Taijiquan mamy 5 podstawowych układów tui shou) sporo czasu poświęcaliśmy na naukę praktycznego wykorzystania zasad neutralizacji ataku i przejmowania kontroli nad przeciwnikiem, poprzez zastosowanie technik rozdzielania, ściągania, powstrzymywania, wycofania, i następnie wiązania przeciwnika technikami chin na (dźwignie, rzuty) lub odrzucania go techniką fa jing (wybuchowej energii) wyprowadzaną z użyciem łokcia, barku, lub dłoni.

Jan Silberstorff jest jednym z bardziej zaawansowanych uczniów Mistrza Chen Xiaowanga. Każdego roku spędza po kilka miesięcy na treningu w Chinach, gdzie mieszkał przez pierwsze kilka lat nauki Taijiquan. Został on formalnie zaadaptowany przez rodzinę swego tamtejszego Nauczyciela Shen Shi Jinga, który po wyjeździe Mistrza Chen Xiaowanga do Australii naucza stylu Chen w Chenxiagou.

Zajęcia prowadzone przez Jana były doskonałą okazją do poznania szczegółów poszczególnych ruchów formy i ich praktycznych zastosowań. Ponadto wspólne przebywanie także poza salą pozwalało na integrację z entuzjastami Chen Taijiquan z Niemiec. Nieformalne wspólne treningi, wymiana doświadczeń wieczorne rozmowy powodowały, że wszyscy czuliśmy się jak jedna wielka rodzina.

Pocieszające dla nas jako organizatorów rozwoju tej sztuki w Polsce jest to, że coraz więcej osób interesuje się tą sztuką. Na obóz w Lanckoronie, mimo stosunkowo wysokiej ceny było więcej zgłoszeń niż miejsc.

Wszystkich, którzy nie mogli wziąć udziału w tym obozie zapraszamy na 5-cio dniowe seminarium prowadzone przez samego Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga, które odbędzie się we Wrocławiu w dn. 1-5 maja (szczegóły na stronie www.chentaiji.pl).

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.