Kolorowy napis z ideogramami: Świat Nei Jia

NR 18 (CZERWIEC 2001)

Mi Zong Quan

LEGENDY I HISTORIA ZAGINIONEGO SZLAKU
Marek Flisikowski

Artykuł został udostępniony przez Tomasza Zawidzkiego (tomaszkf@poczta.onet.pl)

Bardzo trudno ustalić zarówno legendarne, jak i historyczne źródła Mizong Quan. Istnieje wiele wersji historii na temat początków tego stylu.

Pierwsza kreuje Jinnaluo mnicha z klasztoru Shaolin z góry Songshan, z prowincji Henan. Wiąże się go z Yanqing Quan ponieważ Jinnaluo nosił religijne imię Yan Qing.

Druga opowieść pochodzi z czasów dynastii Sui (581-618) i początków dynastii Tang. Yan Qing z Cheng Zhijing i Xi Kang zabili paru żołnierzy w obronie wsi. Zostali przyjęci do klasztoru Shaolin, uczyli się technik od mnichów. Yan Qing stworzył Yanqing Quan. Jego przyjaciel Cheng Zhijing przyjął imię Mizong, a jako że ćwiczył z Yanqing, stworzony styl przyjął zamiennie nazwę Yanqing - Mizong Quan.

Trzecia legenda mówi o Lu Junyi z prefektury Daming, z prowincji Hebei. Uczył się technik w Shaolin, przekazał swoją wiedzę Yan Qing i stąd wzięła się nazwa jego sztuki Yanqing Quan.

Za czasów rebelii Liang Shan Po styl zyskał miano Mizong Quan (Sekretny Przekaz), ponieważ uczniowie Yan Qing chcąc ukryć fakt, że uczą się u niego, nazwali jego styl Sekretnym Przekazem - Mizong.

Czwarta opowieść mówi o tym, że Yan Qing zamiatał gałęzią drogę w taki sposób, że żołnierze nie mogli odnaleźć jego śladów. Dlatego jego uczniowie nazwali jego sztukę Mizongyi - Zagubiony Szlak.

O tym wszystkim można przeczytać w powieściach: "Nad brzegiem rzeki" i "Bandyci z bagien". Niestety jeśli ktoś spodziewa się opisów walki Yan Qing'a to się rozczaruje. Przekaz jest ustny.

Piąta legenda opowiada o mistrzu z małpą Mizong. Yan Qing bardzo chciał się u niego uczyć, lecz mistrz kazał mu walczyć z małpą. Yan Qing przegrał i w Shantungu jego styl nazwano boksem małpy Mizong.

Po przeczytaniu tego fragmentu łatwo zauważyć że nazwa Mizong pojawia się w różnych znaczeniach, niestety język zachodni np. angielski ma jedną tonację, a w języku chińskim występują cztery tonacje, czyli cztery znaczenia tej samej nazwy.

Dzisiaj w Cang Zhou mówi się o "Yan Qing Jiazi" i "Mizong Jiazi" jako forma podstawowa powołując się na Jinnaluo i Sun Tong. Za historycznego twórcę uchodzi mistrz Sun Tong z Taian, który z Shantungu przeniósł się do Cang Zhou za czasów cesarza Qianlonga. Urodzony w 1772 roku dynastii Qing. Wykazywał się niebywałym talentem w Quan Shu. Kiedy uczył się u mistrza Zhanga położył specjalny nacisk na pracę nóg. Z tego względu zyskał sławę jako "Żelazna Noga Sun". Po długiej nauce w Yan Zhou zaczął podróżować z mistrzem. Kiedy wrócił do domu mistrza, córka mistrza Zhang Yulan naciskała go aby walczył z nią, Sun Tong nie chciał walczyć. Ostatecznie niechętnie, ale zgodził się. W czasie walki przypadkowo zabił córkę swojego nauczyciela. W czasie późniejszym osiadł w Cangxian, miał około stu uczniów. Żyjący dziś mistrz Chen Feng Qi jest piątą generacją. Jak z tego wynika gdy pisałem historię linii mistrza Hsu brakuje dwóch mistrzów do Sun Tonga.

Artykuł ukazał się w magazynie "Samuraj" nr 2 (28)'00

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.