Kolorowy napis z ideogramami: Świat Nei Jia

NR 24 (CZERWIEC 2002)

GŁĘBOKIE ZAINTERESOWANIE PRAKTYKĄ TAIJI - CZĘŚĆ 1
Konrad Dynarowicz

kdynarowicz@linart.pl

(Inspiracją do napisania tego artykułu stała się kaligrafia W.M. Chen Xiaowanga shen qu - co można przetłumaczyć jako "głębokie zainteresowanie [praktyką taiji]").

Patrząc na kaligrafię Mistrza Chen Xiaowanga moim pierwszym odczuciem była myśl, że ruchy stylu Chen Taijiquan są płynne, pełne gracji i właściwe zrównoważone. Następną było to, iż ćwicząc Taijiquan skupiamy się na zachowaniu właściwej postawy ciała i kontroli oddechu. Pomyślałem też, że jednymi z najważniejszych zasad są rozluźnienie, "peng jin" a także ruch po spirali (temu tematowi będzie poświęcona część druga artykułu). Od odróżnieniu od Tajiquan wiele zewnętrznych systemów opiera się na twardych, napiętych i i szybkich ruchach. Oczywiście dla wprawnego oka nie są one ruchami wykonywanymi w sposób ciągły, dlatego też wymagają użycia zewnętrznej siły.

kaligrafia

Kaligrafia wykonana przez W.M. Chen Xiaowanga:
shen qu - "głębokie zainteresowanie [praktyką taiji]".

Niestety dość często zdarza się, iż niektórzy praktycy Taijiquan przesadzają z użyciem rozluźnienia w związku z czym ciągłość wykonywanej formy ulega załamaniu. A przecież patrząc na znak Taiji (Taiji Tu) można zauważyć, że zawsze wewnątrz miękkości istnieje twardość i wewnątrz twardości miękkość. Chcę tu podkreślić, że zachowanie tej zasady dotyczy zarówno ciała jak i umysłu. Znajomość zasad i wytrwały trening jest najlepszym sposobem podejścia do treningu Taijiquan, ponieważ jest to metoda stopniowych zmian zachodzących wewnątrz ciała praktyka, tak by pracowało ono jako całość. Zdarza się (i to dość często, iż niektórzy ćwiczący Taijiquan wykonują tylko formy nie skupiając się na realizowaniu w ruchu ciała zasad, tak by móc przenieść swoje umiejętności na wyższy poziom.

Zdarza się też często, iż uczący się Taijiquan nie rozumieją, że aby poznać jego istotę należy tak naprawdę odrzucić stare przyzwyczajenia, wszystko to co poznaliśmy wcześniej, rozluźnić umysł. Dlaczego? Kiedy umysł rozluźnia emocje staje się cichy i dopiero wtedy nasze ciało zaczyna się rozluźniać. Jest to początek rozluźniania się zarówno ciała jak i umysłu. Dzięki temu możemy poznać metodę zachowania dobrego stanu zdrowia, zabezpieczenia się przed chorobami oraz zmniejszenia stresu. A więc Taijiquan ma w sobie olbrzymie możliwości wyciszenia.

W Taijiquan po tym jak rozluźnimy umysł skupiamy się na rozluźnianiu ścięgien i stawów. (Niestety zdarza się czasem, iż niektórzy praktycy Taijiquan skupiają się tylko na rozluźnieniu mięśni). Dzięki temu qi może łatwiej przepływać przez ciało, ścięgna stają się mocniejsze i bardziej giętkie, połączenie przepływu qi i ruchu ciała pozwala wytworzyć i utrzymać energię "peng jin". "Peng jin" jest pierwszą z podstawowych energii, które zawierają się w formach Taijiquan. Bez znajomości tej naprawdę podstawowej energii można ćwiczyć Taijiquan nawet i przez całe życie, nie mogąc poznać i posiąść nigdy wewnętrznej siły, z której Taijiquan jest znane.

Jeśli stawy są rozluźnione a "peng jin" istnieje w każdym momencie to praktyk Taijiquan będzie w automatyczny sposób postępować według zasad Taiji. Połączenie przepływu qi poprzez stawy z ruchem oraz obrotem ciała powoduje powstanie "peng jin". "Peng jin" można przetłumaczyć m.in. jako "pełna energia". Należy podkreślić, że jest to rodzaj wewnętrznego odczucia pełności.

Wolne, rozluźnione ruchy pozwalają ćwiczącemu obserwować równowagę ciała, etc. Dzięki temu możemy stosować tylko tyle siły ile jest potrzebne. Podobnie rzecz się ma jeśli chodzi o przepływ energii. Jeśli jej przepływ zostaje zaburzony, przerwany, albo jest jej za dużo, nie ma wtedy "peng jin". Nie można wymuszać pojawienia się jej. Należy pozwolić aby pojawiła się w sposób naturalny. Oznacza to, że należy koncentrować się na rozluźnieniu ciała jak i na rozluźnieniu umysłu. Nie są to rzeczy trudne jeśli chodzi o zrozumienie zasady, natomiast trudnym zadaniem jest zastosowanie tego w praktyce. Dlatego też jednym z częstych błędów uczących się Taijiquan jest to, że starają się tylko naśladować ruchy nauczyciela, nie próbując ani ich zrozumieć ani też zrozumieć zasad za nimi stojących. Każdy ruch ma swój standard wykonania i swoje zasady, a rolą ucznia jest ich poszukiwać. Ważne jest tu shen qu - "głębokie zainteresowanie [praktyką taiji]".

Zdjęcie kaligrafii dzięki uprzejmości W.M. Chen Xiaowang (www.chenxiaowang.com).

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.