Kolorowy napis z ideogramami: Świat Nei Jia

NR 6 (MARZEC 1999)


Prezentacja styli

QINNA - SZTUKA SAMOOBRONY
Sławomir Milczarek

Co to jest qinna? Tłumacząc chińskie znaki możemy powiedzieć, że jest to schwycenie i kontrolowanie przeciwnika (qin - schwytać; na - kontrolować). Prościej qinna jest skuteczną metodą samoobrony przed różnymi atakami. Jest skuteczna zarówno przed jednym napastnikiem jak i większą ich liczbą. Może być użyta nie tylko w obronie ale także w ataku.
zastosowanie qinnaPraktycznie każdy styl kung fu posiada pewien zasób technik qinna. Ponieważ qinna to bardzo duży zakres technik ofensywnych i defensywnych, od prostych do bardzo zaawansowanych, niektóre style ograniczają ich zakres. Wśród systemów północnych, które posiadają bardzo szeroki wachlarz technik qinna, wymienia się przed wszystkim style: Białego Żurawia (Bai He Pai), Modliszki (Tang Lang Men), Szponów Orła (Ying Zhao Pai) i Taiji Quan.
Podstawowe zasady qinna to: zejście z linii ataku, obrót ciała, praca stóp, wykorzystanie impetu atakującego przeciwnika, a także szybkość, siła i zdecydowanie. Jednym z podstawowych elementów umożliwiających wykonanie prawidłowego przechwytu, a następnie założenie dźwigni jest siła rąk (palców). Jest wiele ćwiczeń na rozwinięcie siły rąk i palców: od bardzo prostych typu pompki do bardziej zaawansowanych np. specjalnych ćwiczeń qi gong.
Qinna to nie tylko techniki obrony i ataku, to także zapobieganie przejęciu kontroli przez przeciwnika. Jakie mięśnie i stawy odgrywają szczególną rolę w technikach unieruchomiania? Jaka jest budowa anatomiczna stawu i jaki nacisk spowoduje jego uraz? W jaki sposób można leczyć powstałe urazy?
zastosowanie qinnaTeoria oraz zasada wykonywania technik qinna zawsze będą takie same bez względu na styl kung fu. Nie ma idealnych technik qinna na każdą z tych technik można zastosować kontr technikę. Zazwyczaj uderzenie lub kopnięcie napastnika jest dużo prostsze niż przejęcie nad nim kontroli. Ażeby skutecznie zastosować technikę qinna, często musimy najpierw wykonać unik, zmylić przeciwnika, uderzyć lub kopnąć w punkt witalny.
Techniki qinna stosujemy przede wszystkim na stawy. Technika taka to położenie nacisku na staw i "wyrwanie go z zawiasów" od lekkiego skręcenia aż do całkowitego zniszczenia. Jeżeli staw jest unieruchomiony lub przemieszczony niemożliwe jest wykonanie ruchu, gdyż jego funkcjonalność zostaje zniszczona. Podczas stosowania tego typu technik wiązadła i mięśnie połączone z danym stawem podlegają rozciąganiu, a więc powstaje w ten sposób ból. Poprzez wywołanie bólu lub zahamowaniu funkcjonalności stawu możemy kontrolować przeciwnika.
Stawy atakowane technikami qinna to przede wszystkim: stawy palców, staw nadgarstkowy, staw łokciowy, staw barkowy, staw szczytowo-potyliczny, staw kolanowy, staw skokowy.
zastosowanie qinnaDrugą grupą technik qinna są techniki skręcające i rozdzielające mięśnie. W momencie wyciągnięcia mięśnia traci on możliwość działania. Zostaje wówczas zahamowany ruch, za który jest ten mięsień odpowiedzialny. Pod wpływem skręcania występuje ból. Niektóre mięśnie wymagają nacisku, aby powstał ból i paraliż. W tym przypadku nerwy znajdujące się pod mięśniami są naciskane ręką wykonującego technikę qinna.
Pomimo, że qinna uważane jest za system unieruchamiający przeciwnika, to wykorzystuje on także ciosy i kopnięcia. Czasami przeciwnik jest zbyt silny, aby można było go unieruchomić techniką qinna; wyjściem z takiej sytuacji będzie wykonanie ciosu lub kopnięcia w punkt witalny.
Techniki qinna w systemie Tang Lang Men są technikami bardzo agresywnymi i nauczane są na wyższym poziomie wyszkolenia.
Qinna w systemie Modliszki możemy podzielić na formę dużych złamań (dźwigni) - da zhe zhi i formę małych złamań - xiao zhe zhi. Techniki formy da zhe zhi przypominają momentami niektóre techniki aikido. Techniki w systemie Modliszki nie ograniczają się jedynie do dźwigni. Możemy tu spotkać techniki uderzeń i kopnięć w wrażliwe punkty ciała jak choćby punkt ling tai na plecach czy tai yan na głowie oraz naciski na punkty witalne.
Przedstawione przez mistrza Zang Wenning instruktora oddziałów specjalnych w Jinan trzy techniki qinna można spotkać praktycznie w każdym stylu kung fu. Używane są one powszechnie przez jednostki policji na całym świecie.
Chińskie sztuki walki z wielotysięczną tradycją zawierają całą gamę technik od uderzeń i kopnięć po ataki na punkty witalne. Techniki qinna są tylko małym wycinkiem tego szerokiego tematu. Techniki podstawowe qinna wymagają przede wszystkim siły fizycznej - ming jin. Bardziej zaawansowane techniki wymagają już opanowania siły sprężystej - an jin. Ten poziom możliwy jest do osiągnięcia przy treningu z prawdziwym mistrzem.

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.