Kolorowy napis z ideogramami: Świat Nei Jia

NR 24 (CZERWIEC 2002)

Chen Taijiquan

IV WIZYTA WIELKIEGO MISTRZA CHEN XIAOWANGA W POLSCE
WROCŁAW 23-27.05.2002
Konrad Dynarowicz

kdynarowicz@linart.pl

"O wiele większą uwagę powinno się zwracać na
znalezienie dobrego nauczyciela, aniżeli na
znalezienie metody".
 
Ge Hong (Ko Hung),283-343 R.N.E.

ROK 2002

Jak mówi chińskie przysłowie: "Jeśli uda się Tobie znaleźć Nauczyciela, staraj się dokładnie studiować to czego naucza i nie martw się ani innymi metodami ani też nauczycielami". Sądzę, że podobnie myślą polscy uczniowie Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga. Rok 2002 jest dla nich okresem wytężonej pracy. Seminaria z Janem Silberstorfem, warsztaty z samym Mistrzem, obóz w Rogli na Słowenii, blisko miesięczny pobyt na przełomie września i października syna Mistrza, Chen Yingjuna w Polsce. Nic więc dziwnego, że na sali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego we Wrocławiu przy ulicy Parkowej panowała atmosfera skupienia, wytężonej pracy a jednocześnie świadomości ważności chwili. Podczas seminarium we Wrocławiu w dniach 23-27.05.2002. zaawansowani uczniowie mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności we władaniu mieczem Taiji (Taiji Jien), mogli też dokładniej poznać i być skorygowanym w zakresie 75-ruchowej pierwszej formy starego stylu (Laojia Yilu). Natomiast początkujący (i nie tylko oni) mieli możność przećwiczyć 19-ruchową formę stylu Chen Taijiquan, którą to formę stworzył Mistrz Chen Xiaowang, a także ćwiczenia jedwabnego kokonu (chan si gong).

W.M.Chen Xiaowang

W.M.Chen Xiaowang
i Jarosław Jodzis

NAUCZYCIEL

Dzięki regularnym wizytom Mistrza Chen Xiaowanga w Polsce dynamicznie rozwija się środowisko ćwiczących styl Chen Taijiquan. Świadczy o tym duża liczba uczestników warsztatów, blisko 80 osób. Przeważali zdecydowanie wśród nich Polacy, byli też Włosi, Czesi i Ukraińcy. Wszyscy starali się jak najwięcej skorzystać z możliwości kontaktu z Nauczycielem. Ćwiczyli z dużym zaangażowaniem, wiedząc jak ważny jest dla nich kontakt ze spadkobiercą stylu. Człowiekiem będącym czystą esencją wiedzy na temat Taijiquan. Mistrz Chen Xiaowang idąc w ślady Chen Zhaopi i Chan Zhaokuei, stara się nie bacząc na przeszkody nauczać rodzinnego stylu na całym świecie. Wie jak ważne jest by uczniowie dobrze zrozumieli zasady Taijiquan, dlatego jednym z ważnych elementów treningu jest część pod tytułem: "pytania i odpowiedzi", w trakcie której uczniowie mogą prosić o wyjaśnienie ruchu albo o dokładną i głęboką korektę postawy.

W.M.Chen Xiaowang W.M.Chen Xiaowang

W.M.Chen Xiaowang

ZROZUMIENIE ZASAD I WYTRWAŁY TRENING

Jak podkreślali uczestnicy warsztatów możliwość "zaczerpnięcia wody z czystego źródła" jest niezbędnym a jednocześnie wyjątkowo inspirującym czynnikiem dla ich własnego treningu. Tylko poprzez własną obserwację, doświadczanie i wytrwały trening, można stopniowo starać się zrozumieć zasady systemu. Tylko w ten sposób może dokonać się pełny i klarowny przekaz wiedzy. Najbardziej inspirującym była jasność przekazu wiedzy przez Mistrza Chen Xiaowanga, pokaz umiejętności wyzwalania siły (fajing) oraz wytrwałość w przekazie umiejętności. Choć czasem zdarza się, iż niektórzy uczniowie sądzą, że znajomość fizycznych ruchów to rzecz najważniejsza, kontakt z Mistrzem Chenem powoduje natychmiastową zmianę poglądów. W trakcie warsztatów ich uczestnicy wielokrotnie prosili Nauczyciela o korektę ruchów a szczególnie pozycji. Później stwierdzali, iż dzięki Jego wyczuciu i wrażliwości mogli dokładniej zrozumieć i poznać własne ciało i zwiększyć swoje odczuwanie i wrażliwość. Ćwicząc pamiętali bowiem słowa Mistrza, iż:

"Największym sekretem Taijiquan jest dokładna znajomość zasad i wytrwały trening".

W.M.Chen Xiaowang W.M.Chen Xiaowang

W.M.Chen Xiaowang

P.S.
Do Polski Mistrz przybył prosto z warsztatów, które prowadził w Szwajcarii. Po jednodniowym odpoczynku w Jeleniej Górze leci do Irlandii, potem Włoch, Słowenii, Niemiec, Wielkiej Brytanii. Należy podziwiać tu zarówno niespożyte siły Nauczyciela, jak i szczodrość w dzieleniu się swoją wiedzą z uczniami.

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.