Kolorowy napis z ideogramami: Świat Nei Jia

NR 8 (PAŹDZIERNIK 1999)


Prezentacja styli

SYSTEM SZPONÓW ORŁA
Sławomir Milczarek

System Szponów Orła opracowany został pod koniec dynastii Południowej Sung około roku 1250. W tym czasie Chiny prowadziły wojnę z mongolską "Złotą Dynastią". Siłami chińskimi dowodził generał Ngok Fei. Szkolił on swoich żołnierzy w sztuce walki, której nauczył się od mnicha Jow Tong z Klasztoru Shaolin. Styl ten nazywano wówczas 108 Technik Walki.

Ngok Fei był generałem bardzo zdolnym, prowadził z powodzeniem kampanię przeciwko mongolskim "Złotym Żołnierzom". Przekroczywszy ze swoimi wojskami Żółtą Rzekę, w wielkiej bitwie pokonał doborowe oddziały wroga. Ngok Fei był o krok od odniesienia pełnego zwycięstwa.

W tym czasie do głosu doszli ugodowcy, których pełno otaczało cesarza. Pod wpływem ich namowy cesarz zarządził odwrót armii Ngok Fei i wystąpił z propozycją zawarcia pokoju. Mongołowie natychmiast wykorzystali sytuację. Poprzez ówczesnego premiera Chun Koy, przekupionego przez nich zdrajcę, usunięto wszystkich dowódców-patriotów, Ngok Fei został zdyskredytowany w oczach cesarza, następnie uwięziony i zamordowany.

Historia oddała sprawiedliwość pamięci Ngok Fei. Już wkrótce po śmierci oddawano mu cześć prawie boską. W Hangzhou, ówczesnej stolicy Chin, do dziś zwiedzać można jego świątynię i grobowiec.

Przed grobem stoją w pozycji na kolanach - posągi Chun Koy i innych zdrajców.

Po śmierci swojego dowódcy wielu żołnierzy opuściło szeregi wojska i rozproszyło się po Chinach, nauczając sztuki walki generała Ngok Fei.

Aż do czasów dynastii Ming styl Szponów Orła składał się tylko ze 108 technik. Mnich Lai Chin, mistrz stylu Faan Tzi, poznał styl generała Ngok Fei. Zafascynowany tym stylem ćwiczył go tak długo, aż osiągnął mistrzostwo. Następnie eliminując słabe punkty ze stylu Faan Tzi oraz z 108 Technik Walki, stworzył nowy wysoce efektywny styl, który nazwał Faan Tzi Ying Jow Pai.

Lai Chin jest jednym z najbardziej szanowanych w historii mistrzów Szponów Orła. Tworząc kombinację oryginalnych 108 technik Ngok Fei ze stylem Faan Tzi, Lai Chin ukształtował styl praktykowany również i obecnie; jest on znany jako styl Północnych Szponów Orła. Kolejnymi mistrzami w historii Szponów Orła byli Toa Gai, Far Shing, który nauczał w Hoc Bac (obecnie Pekin), oraz Lau Shu Chun. Lau Shu Chun praktykował styl Orła przez przeszło połowę swojego życia. Znany był pod przezwiskiem "Magiczny Kij Lau", ze względu na swoje wysokie umiejętności w posługiwaniu się tą bronią. Jednym z uczniów Lau Shu Chuna został Chan Tzi Ching. Mistrz Chan Tzi Ching został jednym z trzech najsłynniejszych nauczycieli Stowarzyszenia Atletycznego Chin Woo, pozostali dwaj to mistrz Chiu ze stylu Północnego Shaolinu oraz mistrz Li Kwang Yuk z Siedmiogwiezdnej Modliszki. W 1924 roku oprócz Szanghaju istniały jeszcze dwa oddziały Stowarzyszenia Atletycznego Chin Woo. W Hong Kongu stylu Orła nauczał Chan Tzi Ching, w Fat Sen natomiast stylu Orła nauczał Lau Fat Mon, uczeń Lau Kai Mana. W 1929 roku Chan Tzi Ching opuścił Hong Kong i powrócił do rodzinnej wioski. Przed odjazdem poprosił mistrza Lau Fat Mona o objęcie po nim roli nauczyciela stylu Orła w Chin Woo w Hong Kongu.

W 1931 roku na otwarcie swojej szkoły Lau Fat Mon wraz ze swoimi dwoma studentami Ng Wai Nung i Yui Kin Wah zorganizował pierwszy publiczny pokaz stylu Orła. Na zakończenie pokazu sam- mistrz Lau Fat Mon zaprezentował formę Jui Lao Tong, jest to specjalna "pijana" forma stylu Szponów Orła. Polega ona na tym, że wykonujący w jednym ręku trzyma butelkę wina, a w drugim filiżankę. Używając specyficznej mimiki, mistrz naśladował pijanego ptaka, padając, skacząc, tocząc się po ziemi itd. Lau Fat Mon na swojego następcę wybrał Ng Wai Nunga, którego nauczył trzech najbardziej zaawansowanych form stylu Faan Tzi Ying Jow Pai. Były to Jui Lao Tong (forma pijana), Fuk Fu Kuen (Kontrolowanie Pięści Tygrysa) i Lin Kuen (Łączone Uderzenia). Lau Fat Mon umarł na atak serca 17 marca 1964 roku.

Wielki Mistrz Ng Wai Nung Mistrz Leung Shum

Wielki Mistrz Ng Wai Nung

Mistrz Leung Shum

Ng Wai Nung miał wielu studentów, którym przekazał kompletny styl Szponów Orła. Jednym z nich był żyjący obecnie w USA mistrz Leung Shum. Mistrz Leung Shum opuścił Hong Kong w 1972 roku, przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie w krótkim czasie zdobył wielu studentów. Obecnie jedną z jego uczennic jest znana gwiazda filmowa Cynthia Rothrock.

Kompletny styl Szponów Orła podzielony jest na 108 punktów uderzeniowych, z których 36 jest śmiertelnych (dim muc). Pozostałe 72 są także punktami do ataku, lecz nie powodują obrażeń śmiertelnych. Punkty te pokrywają się z punktami akupunktury.

Styl Szponów Orła posiada dziesięć form ręcznych. W tych dziesięciu formach zawarte są wszystkie techniki uderzeń generała Ngok Fei. W stylu tym używa się wielu podcięć i przechwytów, a także stopy pułapki.

Postawy, jest ich osiem, są takie same jak i w innych stylach z Północnego Shaolinu. Techniki ręczne Szponów Orła składają się z siedmiu zasad.

Linia przekazu systemu Szponów Orła

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.