Kolorowy napis z ideogramami: Świat Nei Jia

NR 28 (LUTY 2003)

Yiquan

WSPOMINAJĄC YAO ZONGXUNA
Wei Yuzhu

Przekład z chińskiego: Andrzej Kalisz
e-mail: yiquan@yiquan.com.pl
www.yiquan.com.pl

Od lewej: Wei Yuzhu, Yao Chengguang, Yao Zongxun.
Pekin 1981

W tym roku obchodzimy 85 rocznicę urodzin Yao Zongxuna. Yao Zongxun odwołując się do nauki i przeciwstawiając się pseudonauce przejął, ochronił i rozwinął  naukową myśł Wang Xiangzhai'a, swoje życie poświęcając chińskiej nauce o sztuce walki.

W 1977 roku miałem szczęście rozpocząć naukę yiquan u Yao Zongxuna. Chociaż był to jeszcze okres 10 lat chaosu (czyli rewolucji kulturalnej - przyp. tłumacza) i Yao Zongxun w stepie zajmował się wypasem koni, jednak z nadludzką wytrwałością kontynuował dzieło studiów i popularyzacji nauki o sztuce walki - quanxue. To wzór dla naszego pokolenia.

Chociaż minęło już kilkanaście lat od śmierci naszego nauczyciela, ale wciąż pamiętamy jego uśmiechnięte oblicze, jego surowe wymagania wobec uczniów i jego szybkie ręce i ciało. Jego postawa etyczna robiła na nas ogromne wrażenie, a pogląd, że "Ucząc się sztuki walki trzeba przede wszystkim uczyć się być dobrym człowiekiem" wrył się w nasze serca. Jego wiedza i osiągnięcia w studiach quanxue sprawiły, że nauka yiquan dała wielką korzyść naszemu całemu życiu.

Yiquan jest nową sztuką walki. Jej splendor i urok tkwi w tym, że przenika ją głęboka filozofia i tradycyjna myśl o jedności człowieka i natury. A jeszcze bardziej w tym, że czerpie ona z wielu gałęzi współczesnej nauki. Ta sztuka ma nie tylko historię, ale teraźniejszość i przyszłość. Studiując yiquan, powinniśmy zacząć od dokładnego poznania tego czego nauczali Wang Xiangzhai i Yao Zongxun, od zrozumienia ustanowionych przez nich metod treningowych. Musimy wiedzieć jak, a przede wszystkim wiedzieć dlaczego. Musimy studiować zasady zmian między ruchem i bezruchem, rozluźnieniem i napięciem, solidnym i delikatnym. Musimy studiować anatomię, psychologię, fizykę i wykorzystywać je w naszej quanxue. Naszą zasadą powinno być: "W nauce sztuki walki istotne jest rozumienie praw i zasad".

Yao Zongxun wielokrotnie powtarzał: "W dowolnym ruchu, to co istotne to siła i szybkość". Rozumienie siły i umiejętność jej użycia to temat i kierunek naszych studiów nad yiquan. Musimy zacząć od generowania siły, sił akcji i reakcji, zasady dźwigni, składania i rozkładania sił, w praktyce musimy opanować też siłę dośrodkową i siłę odśrodkową, relacje i zmiany sił w trójwymiarowej przestrzeni. Od generowania przy użyciu naszych mięśni, ścięgien i stawów wysoce skoordynowanej siły całościowej do jej praktycznego użycia.

Siła w sztuce walki jest materialna, jednocześnie jest też związana z duchem, umysłem, świadomością. Materia określa ducha, duch odbija się w materii. Dzięki wykorzystaniu odpowiedniej aktywności mentalnej (wyobrażeń), nasze mięśnie i ścięgna, oddech i funkcjonowanie układu nerwowego osiągają wysoki stopień koordynacji i harmonii. Grupy mięśni, którymi zwykle nie jesteśmy w stanie swobodnie i sprawnie kierować, dzięki wykorzystaniu odpowiednich wyobrażeń i sugestii doprowadzamy do harmonii z naszą aktywnością mentalną. Pomiędzy wszystkimi częściami naszego ciała tworzy się jakby wielokierunkowe i wieloliniowe połączenie i sprężyste napięcie. W takich warunkach rodzi się możliwość niezwykle szybkich i różnorodnych zmian, co jest podstawowym kapitałem tej sztuki. Jest to wielki wkład yiquan do metod treningowych sztuki walki.

Wspominając Yao Zongxuna i wciąż korzystając z jego wielkich osiągnięć, powinniśmy jednocześnie wziąć na swoje barki zadanie dalszego rozwoju yiquan. Traktując teorie Yao Zongxuna jako podstawę, pójść krok dalej, prowadząc głębsze studia, doskonaląc yiquan jako naukowy system metod treningowych i koncepcji teoretycznych.

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.