TOMASZ GRYCAN

Swoją przygodę ze sztukami walki rozpoczął w 1979 r. od zachodniej szermierki (głównie floret). Później poznawał japońskie systemy (m.in.: Judo, Karate i Aikido), a następnie chińskie (m.in.: Ving Tsun, Chang Chuan, Pai Huo, Xingyiquan i Baguazhang). Jego największą pasją jest Taijiquan, które ćwiczy od 1989 r..
Redaktor naczelny i wydawca internetowego magazynu "Świat Nei Jia" (www.neijia.net).
Był członkiem i współzałożycielem "World Chen Taijiquan Association - Poland".
Twórcą systemów Dao-Tao-Fit i Combat-Dao-Fit.
Instruktor rekreacji (certyfikat). Uczył Chen i Yang Taijiquan, Qigong, Dao-Tao-Fit oraz Combat-Dao-Fit.
Nauczał od 1995 r. Posiadał bogate doświadczenie. Oprócz standardowych zajęć dla różnych grup wiekowych prowadził na przykład specjalne treningi dla aktorów w teatrze oraz niewidomych dzieci.

Tomasz Grycan ciągle starał się podnosić swoje kwalifikacje i uczestniczyć w różnych krajowych oraz zagranicznych seminariach prowadzonych przez największych ekspertów (na przykład: Wielkiego Mistrza Chen Xiaowanga oraz jego synów Chen Juna i Chen Yingjuna, a także Jana Silberstorffa).

Tomasz Grycan zmarł niespodziewanie na jesieni 2018 roku.

z mistrzem Chen Xiaowang     z Wielkim Mistrzem Chen Xiaowang

z Wielkim Mistrzem Chen Xiaowang


 
z Chen Jun     z Chen Yingjun

i z jego synami Chen Jun (z lewej) i Chen Yingjun (z prawej)


 
z Janem Siberstorffem   z Gerhardem Milbratem

z Janem Siberstorffem

  

z Gerhardem Milbratem

| Powrót do strony głównej |